banner

Davet

Değerli Sempozyum Katılımcıları,


Bu yıl, sizleri, yeniden “Kasım’da İzmir’de” sloganıyla 6. MS’te Kognisyon Sempozyumuna davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Covid-19 pandemisinin etkisinde geçen yaklaşık iki yılın ardından, yine pandeminin gölgesinde yapılacak olan sempozyumda, gelişmeleri yüz yüze irdelemek amacındayız. Hiç kuşkusuz önlemlerimizi alarak oturumlarımızı gerçekleştireceğiz.


Her yıl olduğu gibi, sempozyum Atatürk’ü anmayı anımsatması ve bilim yolunda da önümüzü aydınlattığı için teşekkürlerimizi sunabilmek için 10 Kasım’a en yakın hafta sonu yapılmaktadır.


Sempozyumda, multidisipliner yaklaşımla MS alanıyla ilişkili hekim, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve bu alanlardaki öğrenciler yer alacak. Etkileşimin ve yeni araştırma olanaklarının yeşerdiği verimli bir sempozyum olmasını diliyoruz.


Sempozyum Düzenleme Kurulu ve MS Araştırmaları Derneği adına,

Prof. Dr. Serkan Özakbaş

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanı

Dr. Serkan Özakbaş


Sempozyum Sekreteri

Psk. Pınar Yiğit


Düzenleme Kurulu

Psk. Zeynep Akyüz
Dr. Cavid Baba
Dr. Yeşim Beckmann
Psk. Seda Eroğlu
Dr. Serkan Özakbaş
Dr. Bilge Piri Çınar
Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
Psk. Pınar Yiğit

Bilimsel Kurul

Dr. Banu Anlar
Psk. Erdil Arsoy
Dr. Taha Aslan
Dr. Nurbanu Aygündüz
Dr. Hatice Ayten
Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman
Dr. Fatma Belgin Petek Balcı
Dr. Ece Başkaya
Dr. Yeşim Beckmann
Dr. Tea Beqiroski
Psk. İnci Birincioğlu
Dr. Mesrure Köseoğlu
Dr. Emre Bora
Dr. Mustafa Çam
Dr. Birgül Dere
Dr. Sena Destan Bünül
Psk. Jbid Dursun Uncu
Dr. Tuğba Erdoğan
Psk. Emel Erdoğan
Psk. Seda Eroğlu
Dr. Muhteşem Gedizlioğlu

Dr. Haşim Gezegen
Dr. Rahşan Göçmen
Dr. Tuncay Gündüz
Dr. İpek Güngör Doğan
Dr. Lütfü Hanoğlu
Psk. Ceren Hıdıroğlu Ongun
Dr. Yılmaz İnanç
Psk. Osman İyilikci
Fzt. Turhan Kahraman
Dr. Zerrin Karaaslan
Dr. Rana Karabudak
Dr. Ergi Kaya
Psk. Cahit Keskinkılıç
Dr. Aykut Kılıç
Psk. Burçak Kılıç
Dr. Özgü Kizek
Dr. Belgin Koçer
Dr. Bahadır Konuşkan
Psk. Murat Kurt
Dr. Murat Kürtüncü
Dr. Samet Mutlu
Dr. Serkan Özakbaş

Dr. Sinem Özçelik
Dr. Zeynep Özdemir Acar
Dr. Bilgin Öztürk
Dr. Bilge Piri Çınar
Dr. Ulvi Samedzade
Dr. Alp Sarıteke
Dr. Meral Seferoğlu
Dr. Ali Özhan Sıvacı
Dr. Turgut Şahin
Dr. Sedat Şen
Dr. Yusuf Tamam
Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
Dr. İrem Tiftikçioğlu
Dr. Aslı Tuncer
Dr. Recai Türkoğlu
Dr. Melih Tütüncü
Dr. Erdem Tüzün
Dr. Sıla Usar İncirli
Dr. Hande Ustalar
Dr. Cihat Uzunköprü
Dr. Ülgen Yelaz Tekan
Dr. Sıla Yılmaz Kalkan
Dr. Canan Yücesan
Dr. Yaşar Zorlu

**Kişiler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri :

6. Multipl Sklerozda Kognisyon Sempozyumu 13-14 Kasım 2021’de Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler AbstractModule Online Bildiri Modülü kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Bilimsel Programı

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
08:30-09:25 Kayıt ve İzmir Kahvaltısı
09:25-09:35 Açılış Dr. Serkan Özakbaş
09:35-09:45 Sempozyum Tanıtımı Dr. Meral Seferoğlu, Dr. Sedat Şen
Birinci Oturum
09:45-11:30 Charcot’dan Günümüze MS’te Bilişsel Tutulum Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Beckmann, Dr. Rana Karabudak
09:45-10:05 Sıklık ve Tutulum Paterni: Charcot Haklıydı! Dr. Sıla Usar İncirli
10:05-10:45 Bilişsel Tutulumu Etkileyen Etmenler
MS’te Bilişsel Tutulumu Etkileyenler Dr. Meral Seferoğlu
MS’te Bilişsel Tutulumun Etkiledikleri Dr. Bilgin Öztürk
10:45-11:05 Hastalık Seyri ve Bilişsel Tutulum Dr. İrem Tiftikçioğlu
11:05-11:20 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Dr. Sinem Özçelik, Dr. Tea Beqiroski, Dr. Tuğba Erdoğan, Dr. Özgü Kizek, Dr. Hatice Ayten
11:20-11:30 Sözel Bildiri: Benign, Agresif ve Relapsing-Remitting Multiple Skleroz Hastalarında Bilişsel Tutulum Özellikleri ve Etkileyen Faktörler Erdil Arsoy, Nesrin Bulut, Simay Pamuk, Recai Türkoğlu
11:30-11:55 İlk Sıcak Maskeli Mola
İkinci Oturum
11:55-13:45 MS’te Biliş Nerede? Oturum Başkanları: Dr. Yaşar Zorlu, Dr. Aslı Tuncer
11:55-12:20 Nöroanatomik Olarak Nerede? Dr. Emre Bora
12:20-12:45 Mikroskopta Nerede? Dr. Erdem Tüzün
12:45-13:10 Filmin Neresinde? Dr. Rahşan Göçmen
13:10-13:35 Tartışma ve Genç SoruYorum Psk. Murat Kurt, Dr. Taha Aslan, Dr. Sena Destan Bünül, Dr. Sıla Yılmaz Kalkan, Dr. Zerrin Karaaslan
13:35-13:45 Sözel Bildiri : Relapsing-Remitting Multipl Sklerozda Plazma Clusterin Konsantrasyonları ile Bilişsel Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Osman Oğuzhan Kılıç, Birsen Can Demirdöğen, Semra Mungan
13:45-14:25 Maskeli Doyurucu Mola
Üçüncü Oturum
14:25-16:30 Bana Ölçmeyi Öğret - 2021 Oturum Başkanları: Dr. Yusuf Tamam, Psk. Murat Kurt
14:25-14:50 Bilmeyenler İçin Nöropsikoloğun MS’teki Yeri Psk. Seda Eroğlu
14:50-15:15 Bilişsel Tutulumun Ölçümü - Geçmişten… Psk Jbid Dursun Uncu
15:15-15:40 Bilişsel Tutulumun Ölçümü - Geleceğe… Psk. Erdil Arsoy
15:40-16:05 Sosyal Bilişin Ölçümü Psk. Ceren Hıdıroğlu Ongun
16:05-16:30 Tartışma Psk. Emel Erdoğan, Psk. İnci Birincioğlu, Psk. Osman İyilikci, Dr. Emre Bora, Psk. Burçak Kılıç, Psk. Cahit Keskinkılıç
16:30-16:55 İkinci Maskeli Sıcak Mola
Dördüncü Oturum
16:55-18:50 MS Atağı ve Kognisyon Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Murat Kürtüncü
16:55-17:20 MS Atağında Temel Kavramlar Dr.Cihat Uzunköprü
17:20-17:45 Atakta Biliş Nasıl Etkilenir Dr. Yılmaz İnanç
17:45-18:10 Bilişsel Atak Dr. Sedat Şen
18:10-18:40 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Belgin Koçer, Dr. Ulvi Samedzade, Dr. Zeynep Özdemir Acar, Dr. Haşim Gezegen, Dr. Birgül Dere
18:40-18:50 Sözel Bildiriler: Multipl sklerozlu bireylerde kortikosteroid tedavisi sırasında video oyunu temelli fiziksel aktivite eğitiminin etkinliği ve güvenliği: pilot çalışma Tuba Özdoğar, Özge Ertekin, Özge Sağıcı, Seda Daştan, Turhan Kahraman, Cavid Baba, Serkan Özakbaş
Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
Beşinci Oturum
09:30-11:00 Çocukluk Başlangıçlı MS Oturum Başkanları: Dr. Banu Anlar, Dr. Recai Türkoğlu
09:30-09:50 MS Beyni Çocuklarda Yetişkinlerden Farklı mı? Dr. Bahadır Konuşkan
09:50-10:15 Çocuklarda Bilişsel Ölçüm Yetişkinlerden Farklı mı? Dr. Tuncay Gündüz
10:15-10:40 Çocuklarda Prognoz Yetişkinlerden Farklı mı – Bilişsel Tutulumun Etkisi Dr. Bilge Piri Çınar
10:40-11:00 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Nurbanu Aygündüz, Dr. Aykut Kılıç, Dr. Hande Ustalar, Dr. Hatice Ayten
11:00-11:25 Üçüncü Maskeli Sıcak Mola
11:00-11:25 Poster Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çam, Dr. Alp Sarıteke
Altıncı Oturum
11:25-13:25 Tedavinin İki Yüzü Oturum Başkanları: Dr. Belgin Koçer, Dr. Muhteşem Gedizlioğlu
11:30-11:50 Steroid Bilişi Onarır mı? Dr. Melih Tütüncü
11:50-12:10 DMT’lerin Etkisi Dr. Ülgen Yalaz Tekan
12:10-12:30 Semptomatik Tedavilerin Etkisi Dr. İpek Güngör Doğan
12:30-12:45 Bilişsel Etkilenmeyi Artıran Tedaviler Dr. Ali Özhan Sıvacı
12:45-13:05 MS’te Bilişsel Rehabilitasyon Dr. Lütfü Hanoğlu
13:05-13:25 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Mesrure Köseoğlu, Dr. Ergi Kaya, Dr. Turgut Şahin, Dr. Ece Başkaya, Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman, Dr. Samet Mutlu
13:25-13:35 Sözel Bildiri: Multipl Sklerozlu Hastalarda Grup Ve Evde Uygulanan Bilişsel Egzersizlerin Etkisinin Karşılaştırılması Arzu Esmeray, Özden Erkan Oğul, Lütfü Hanoğlu, Nilüfer Kaleiçen
13:35-13:50 Son Maskeli Sıcak Mola
Yedinci Oturum
13:50-14:50 Forum: MS’te Bilişsel Tutulumda Sorular/ Açık Alanlar Oturum Başkanları: Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Mesrure Köseoğlu, Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
13:50-14:50 Tartışmacılar: Dr. Bilge Piri Çınar, Fzt. Turhan Kahraman, Dr. Meral Seferoğlu, Dr. Tuncay Gündüz, Dr. Cihat Uzunköprü, Dr. Didem Öz
14:50 Kapanış Dr. Serkan Özakbaş
14:55 Maskeli Doyurucu Veda

Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri


Kayıt Ücreti

Katılımcı
2.250 TL
  • • Kayıt ücretine %18 KDV dahil değildir.
  • • Katılım ücretine; öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dâhildir.

Konaklama Bilgileri


Swissotel Grand Efes

Tek Kişilik Oda
1.105,00 TL

Swissotel Grand Efes

Çift Kişilik Oda
1.365,00 TL
  • • Yukarıdaki fiyatlar oda kahvaltı bazında gecelik olup, KDV dahil değildir.

İletişim